BAG OM BOGEN

HER ER DK er sat i gang af Anne Meisner og Iselin C. Hermann, som sammen med Helle Selma Harbsmeier er redaktører på værket.

Bogen er drevet af en nysgerrighed efter at se Danmark i en ny fremkaldelse. Vores redaktionelle arbejde er baseret på erfaringer inden for kulturformidling, litteratur og forlagsvirksomhed. 

HER ER DK realiseres med støtte fra: 
• Realdania 
• Den A.P.Møllerske Støttefond
• Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
• Glashofs Legat
• Grosserer L.F. Foghts Fond